dissabte, 9 de març de 2013

Gràfic anual de temperatures de Febrer

Dades enregistrades per un afeccionat des de 2007.
Mitjanes estretes durant 24h apróximadament cada 6h(06,12,18,00).